QUALIMAX BV Technisch Adviesbureau


Op het snijpunt van Techniek en Recht


Analyse en beoordeling van technische storingen en veiligheidsproblematiek met juridische gevolgen

Technisch en Technisch-organisatorisch onderzoek

Qualimax BV werkt samen met advocatenkantoren en verzekeringsmaatschappijen

Qualimax BV beschikt, naast eigen deskundigheid, over een netwerk van experts bij Universiteiten en GTI's

waardoor uiteenlopende aspecten op deskundige wijze behandeld kunnen worden

 

Specifieke deskundigheid:

Spoorwegen, openbaar vervoer, spoorwegongevallen, spoorwegbeveiliging, spoorwegovergang, ATB, Betuwelijn, gevaarlijke stoffen, veiligheid, veiligheidsnormen, milieuhinder (geluid, stoorspanningen), letselschade, produktaansprakelijkheid , limitering van aansprakelijkheid


PRINS HENDRIKLAAN 73
3583 EG UTRECHT
TEL 030-2520770

E-MAIL

INFO@QUALIMAX.NL